Dopisz się do rejestru wyborców!

Nie głosowałeś/aś dotąd na Jeżycach? Dopisz się do rejestru wyborców i decyduj o tym, kto będzie dbał o Twoją najbliższą okolicę! Dodatkowo dzięki temu także w innych wyborach będziesz głosować w jednej z jeżyckich komisji.

Dopisanie się do rejestru wyborów jest łatwe i nie wymaga bycia zameldowanym w Poznaniu. Wystarczy złożyć prosty wniosek , deklarację z danymi oraz załączyć kserokopię dowodu i dokument potwierdzający związki z Poznaniem (np. umowa najmu, akt własności mieszkania, umowa z uczelnią albo umowa o pracę albo zaświadczenie o zatrudnieniu). Dokumenty i opis procedury można znaleźć tutaj: http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/rejestr-wyborcow,11998/

Aby dokonać wpisu najlepiej udać się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych UMP przy ul. Libelta 16/20. Można też złożyć wniosek internetowo (aczkolwiek w trakcie jesiennych wyborów samorządowych występowały tu usterki):

  1. Zakładamy konto na ePUAP (http://epuap.gov.pl), potwierdzając tożsamość za pomocą logowania się do banku.
  2. Po założeniu konta i zalogowaniu przechodzimy do usługi „Wpisanie wyborcy do listy wyborców”.
  3. Formularz adresujemy na: Urząd Miasta Poznania, wypełniamy dane i dodajemy skan dowodu osobistego oraz dokumentu poświadczającego trwałe związki z Poznaniem.

Teoretycznie wniosek o wpisanie do rejestru można złożyć najpóźniej w ostatnim dniu pracy urzędu przed dniem głosowania, ale w praktyce lepiej zrobić to co najmniej trzy dni wcześniej.

Informacji telefonicznej udzielają pracownicy Biura Poznań Kontakt pod numerem tel.: 61 646 33 44 (w godz. 7.30-20).

Nie pozwól, aby inni zadecydowali bez Ciebie o przyszłości Jeżyc przez następne 4 lata! Dopisz się i głosuj!