Co zdziałaliśmy dotychczas?

Dlaczego warto na nas głosować? Ponieważ mówią o nas nie tylko nasze słowa, lecz także działania. O tym, w jak liczne inicjatywy byliśmy dotąd zaangażowani, mówią nasze biogramy. Natomiast ci z nas, którzy pracowali już w Radzie Osiedla, zajmowali się przede wszystkim następującymi formami odnawiania Jeżyc.

1. Zielone Jeżyce: zrekultywowane skwery, zieleń przyuliczna, projekt dla Kościelnej

Przez ostatnie cztery lata udało nam się zadbać m. in. o:

 • rekultywację skweru przy skrzyżowaniu ul. Gorczyczewskiego i Jackowskiego;
 • rekultywację zieleni przy ul. Bukowskiej między Polną a Przybyszewskiego;
 • rekultywację zieleni przy skrzyżowaniu ul. Zwierzynieckiej i Mickiewicza;
 • rekultywację skweru przy skrzyżowaniu ul. Kochanowskiego i Dąbrowskiego;
 • przygotowanie projektu rekultywacji skweru przy skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego i Janickiego (do realizacji w 2019 r.);
 • doprowadzenie do zorganizowania konkursu na projekt rewitalizacji wnętrza ul. Kościelnej i przetargu na dokumentację dla pierwszej części prac (do realizacji w 2019 roku): wewnątrz owalnicy, między stacją benzynową a Jeżycką pojawią się m. in. piękne ścieżki, małe pagórki i niewielki zbiornik wodny (ok. 440 m2), a zieleń zostanie poddana rekultywacji;
 • szpalery drzew przy ul. Zwierzynieckiej;
 • nasadzenia uzupełniające, trawy, krzewy i kwiaty przy kilkunastu ulicach, m. in. przy Dąbrowskiego, Polnej, Szamarzewskiego, Przybyszewskiego, Słowackiego, Zwierzynieckiej, Bukowskiej, Kassyusza.

O zieleni przyulicznej piszemy też tutaj.

2. Komfort i bezpieczeństwo pieszych

Jednym z priorytetów tych z nas, którzy działali już w Radzie Osiedla, była poprawa poruszania się przy jeżyckich chodnikach. Efektem są m.in.:

3. Wygodny i estetyczny Rynek Jeżycki jako centrum dzielnicy

Każdy, kto korzysta z Rynku Jeżyckiego, wie, że to magiczne miejsce i prawdziwe centrum Jeżyc. Jednocześnie nietrudno zauważyć, że wymaga ono remontu: stragany są zniszczone, mało praktyczne i niezbyt estetyczne; ścieżki – spękane; chodniki – zniszczone; układ ścieżek – niepraktyczny (np. wąskie wejście od strony Kraszewskiego); a wejście do tramwaju z obecnych przystanków to wyzwanie nawet dla ludzi sprawnych fizycznie. Dlatego zainicjowane zostąły konsultacje społeczne i proces projektowy dotyczące rynku. Stworzony w ten sposób projekt zakłada m. in.:

 • nowe, funkcjonalne stragany;
 • nową, naziemną toaletę;
 • ścieżki pozwalające przejść ukośnie między ul. Dąbrowskiego i Kraszewskiego;
 • przystanki wiedeńskie;
 • wspólną przestrzeń na środku targowiska;
 • zielony azyl dla pasażerów ze wspólnymi dla wszystkich przystanków tablicami odjazdowymi.

Szczegóły można znaleźć tutaj.

4. Edukacja

Jeżyckie szkoły mają wielki potencjał, ale miasto w zbyt małym stopniu dostrzega specyfikę szkół śródmiejskich i stojące przed nimi wyzwania, wynikające m. in. ze zmian ludnościowych na Jeżycach. Przez ostatnie trzy lata ci z nas, którzy współtworzyli Radę Osiedla, co roku dbali m.in. o to, aby:

 • w każdej szkole odbywały się półkolonie, koła naukowe i zajęcia dodatkowe
 • wspierać Młodzieżową Radę Jeżyków i konsultacje z dziećmi
 • stworzyć wspólnie z nauczycielami, rodzicami i uczniami programu działań ulepszających codzienne funkcjonowanie i wizerunek jeżyckich szkół podstawowych;
 • organizować wspólne akcje, takie jak pochód „Sąsiedzi do kupy”;
 • finansować projekty edukacyjne, takie jak wielotygodniowe tworzenie przez uczniów spektaklu w formie „Teatru Forum”, który zostanie wystawiony przed mieszkańcami Jeżyc;
 • zawiązać współpracę między szkołami a Centrum Sztuki Dziecka i Teatrem Nowym;
 • wspierać szkoły w remoncie ich infrastruktury.

Informacje o działalności Rady Osiedla w latach 2015-18 można też znaleźć w specjalnym numerze „Naszych Jeżyc” oraz na mapie internetowej, a wybrane ilustracje – poniżej.