Program

Jesteśmy bardzo zróżnicowani – tak jak Jeżyce. Są wśród nas 20-latkowie i 70-latkowie, dotychczasowi radni i „zwykli” mieszkańcy, członkowie organizacji pozarządowych i osoby prowadzące własną działalność, ludzie najróżniejszych profesji. Łączy nas przekonanie, że Jeżyce to najwspanialsze miejsce na świecie. Nie wyobrażamy sobie mieszkać gdzieś indziej. Jednocześnie – widzimy, jak wiele miejsc na Jeżycach wymaga odnowienia, jak wiele spraw nie wygląda tak, jak powinno. Chcemy przywracać naszej dzielnicy blask w taki sposób, aby zachowała swój niepowtarzalny charakter, ale by była coraz lepszym miejscem do życia, niezależnie od wieku, płci, wykształcenia czy zasobności portfela.

Co odnawiamy?

Po pierwsze – naszą wspólną przestrzeń.

(1) Rynek Jeżycki

To serce Jeżyc, które wymaga pilnego odnowienia: stragany są niefunkcjonalne i zniszczone, deszcz kapie z prowizorycznych plandek na głowę kupujących, a dziury w nawierzchni tworzą liczne pułapki. Czyste, szerokie i wygodne alejki i chodniki w większym stopniu zachęcałyby do robienia zakupów tu, na Jeżycach, a nie w wielkich sklepach i tzw. galeriach handlowych, chroniąc lokalny handel. Rynek to także przystanki tramwajowe urągające pasażerom, sprawiające, że wejście do tramwaju jest wysiłkiem dla zdrowego człowieka, a co dopiero dla osoby starszej, prowadzącej wózek dziecięcy czy jeżdżącej na wózku.

Dlatego jako radni osiedlowi będziemy starali się uzyskać od Miasta obietnicę:

(2) Zielone skwery oraz place zabaw

To niezwykle ważny element naszej wspólnej przestrzeni, którego ciągle jest zbyt mało. Chcemy te miejsca odnawiać, ale w taki sposób, by zachować charakter Jeżyc. Wielu z nas zaczynało swoje zaangażowanie od walki o Plac Asnyka, tak by zamiast stać się secesyjnym salonem Jeżyc, był – jak dawniej – miejscem rekreacji, zabawy, wypoczynku. Udało się dzięki temu zachować przynajmniej niewielki, ale co dzień tętniący życiem fragment terenu, z placem zabaw z prawdziwego zdarzenia. Takich miejsc Jeżyce potrzebują jednak znacznie więcej. 50 lat temu istniało tu ponad 20 ogólnodostępnych placów zabaw, dziś jest ich zaledwie kilka. Przy większości ulic rosły szpalery drzew, dziś drzew najczęściej ubywa.

Dlatego w trakcie ostatnich czterech lat wielu z nas było zaangażowanych m. in.:

Obiecujemy, że jako radni osiedlowi:

 • dopilnujemy realizacji przygotowanych projektów (odnowione zielone wnętrze ul. Kościelnej i skwer u zbiegu ul. Dąbrowskiego i Janickiego),
 • stworzymy plac zabaw między ul. Mylną a Kościelną
 • zadbamy o zapomniane tereny leżące za ul. Norwida, na północnej granicy Jeżyc,
 • będziemy wykonywać kolejne nasadzenia przy jeżyckich ulicach, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, w tym m. in. przy ul. Bukowskiej, Galla Anonima i Mickiewicza;
 • będziemy naciskać na radnych miejskich, aby zachowali te zapisy projektów miejscowych planów zagospodarowania dla „nowych Jeżyc”, które mówią o parku i zieleni przyulicznej.

(3) Ulice, skrzyżowania, chodniki

Chcemy by poruszanie się chodnikami Jeżyc było przyjemne i dostępne dla wszystkich, a przekraczanie jezdni – łatwe i bezpieczne. Są wśród nas eksperci od infrastruktury drogowej, są inicjatorzy i sygnatariusze Jeżyckiego Apelu Pieszych – prawdopodobnie najliczniej podpisanej petycji w historii Jeżyc (ponad dwa tysiące podpisów!). W trakcie ostatnich lat udało się odnowić wiele jeżyckich chodników, m. in. przy ul. Słowackiego, Zwierzynieckiej, Prusa, Asnyka, Kassyusza, Galla Anonima, Długosza, Zacisze czy Przybyszewskiego. Jako radni będziemy walczyć o dalsze remonty chodników, zwłaszcza przy takich ulicach, jak Jackowskiego, Jeżycka, Poznańska, Sienkiewicza, Mickiewicza, Wawrzyniaka, Gajowa, Plac Asnyka i innych, które najpilniej wymagają remontu.

Będziemy też wdrażać uspokajanie ruchu tam, gdzie powoduje on utrudnienia i niebezpieczeństwa oraz obniża komfort zamieszkiwania, w szczególności na ul. Poznańskiej i Jeżyckiej oraz na tych skrzyżowaniach, które można zmienić na bezpieczniejsze, bardziej zielone i przyjazne dla pieszych bez szkody dla ruchu samochodowego (m.in.Zwierzyniecka/Gajowa, Gajowa/Sienkiewicza, Kościelna/Poznańska). Miejsca parkingowe są bardzo ważne i muszą być dostępne dla mieszkańców na preferencyjnych zasadach – dlatego będziemy zabiegać o wprowadzenie na Jeżycach wielu takich miejsc, które od godzin wieczornych do porannych dostępne są tylko dla mieszkańców (posiadających abonament) oraz o ograniczenie stosowania fikcyjnych umów użyczenia w celu uzyskania karty parkingowej. Parkowanie trzeba jednak uporządkować tak, by było zgodne z obowiązującym przepisami i nie utrudniało ruchu pieszego. Nasze ulice to wspólna przestrzeń, z której każdy powinien móc korzystać bezpiecznie i komfortowo, niezależnie od wybranego środka lokomocji.

Po drugie – odnawiamy edukację!

Jeżyce to nie tylko infrastruktura, to także to także ludzie i więzi społeczne, w tym m. in. eżyckie szkoły i przedszkola.

 • Będziemy zabiegać o ich remonty i poprawę warunków kształcenia tak, by rodzice przestali posyłać swoje dzieci do szkół położonych na drugim końcu miasta. Chcemy zapewnić najmłodszym dostęp do bezpiecznych i odpowiednio oświetlonych boisk, a także szerokiej gamy zajęć pozalekcyjnych. Będziemy też lobbować w Radzie Miasta o sfinansowanie oczyszczaczy powietrza w żłobkach, przedszkolach i szkołach.
 • Przypilnujemy realizacji dwóch grantów, które pozyskaliśmy dla Jeżyc – na nowy plac zabaw przy przedszkolu „Jarzębinka” oraz ogólnodostępne boisko przy szkole przy ul. Janickiego.
 • Będziemy pracować ze szkołami z sześciu krajów w programie europejskim URBACT, który zainicjowaliśmy wspólnie z Wydziałem Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej UMP.
 • Chcemy kontynuować współpracować z Młodzieżową Radą Jeżyków – fantastyczną reprezentacją najmłodszych jeżyczan i jeżyczanek.
 • Będziemy co roku finansować półkolonie i zajęcia dodatkowe dla jeżyckich dzieciaków.

Po trzecie – życie codzienne seniorów!

Jeżyce to nie tylko dzieci i dorośli, to także coraz liczniejsi seniorzy. Dlatego cieszymy się, że są w naszym zespole osoby, które przekroczyły 60., a nawet 70. rok życia, w tym wybitni znawcy problemów senioralnych, tacy jak Anna Sarbak, członkini Miejskiej Rady Seniorów.

Chcemy pod ich przewodnictwem:

 • działać na rzecz zmniejszenia izolacji i wykluczenia społecznego starszych ludzi poprzez program „Poznaj sąsiada” – platformę kontaktową łączącą starszych ludzi wymagających pomocy z młodymi, mogącymi od czasu do czasu pomóc w zakupach czy wyniesieniu z domu np. ciężkich zbędnych przedmiotów;
 • finansować zajęcia kulturalne i edukacyjne dla seniorów, zwłaszcza w Domu Tramwajarza. Będziemy dbać, aby co roku w planie wydatków osiedla znalazły się środki na potańcówki i warsztaty;sukcesywnie likwidować bariery architektoniczne, utrudniające seniorom poruszanie się po jeżyckich ulicach. Przede wszystkim – chemy działać na rzecz natychmiastowej modernizacji przystanków tramwajowych na ul. Dąbrowskiego i Kraszewskiego, bez odwlekania jej w czasie do wciąż przesuwanego remontu ul. Dąbrowskiego;
 • zabiegać o podnoszenie standardu życia i funkcjonowania poprzez promowanie różnych form usług i świadczeń oferowanych dla seniorów przez organizacje pozarządowe oraz Miasto.

Po czwarte – odnawiamy kulturę i lokalne więzi społeczne.

Kultura często bywa zaniedbywana, stawiana na ostatnim miejscu lub co gorsza wykorzystywana politycznie. Chcemy by życie kulturalne Jeżyc, napędzane głównie przez aktywność samych mieszkańców, stało się płaszczyzną dialogu, wymiany doświadczeń i współdzielenia się pięknem. Kultura w całej swojej różnorodności powinna łączyć, a nie dzielić.

Dlatego też:

 • chcemy przeprowadzić profesjonalne społeczne badania życia kulturalnego dzielnicy, aby pomóc tym inicjatywom, które najtrafniej odpowiadają na potrzeby mieszkańców i jednocześnie najpilniej potrzebują wsparcia;
 • chcemy rozruszać Jeżycką kulturę poprzez wybrane wydarzenia uznanych artystów, ale przede wszystkim poprzez wsparcie małych, nieformalnych grup angażujących często swój czas i środki w tworzenie oryginalnych inicjatyw;
 • chcemy kultury stymulującej wyobraźnię, ale pod żadnym pozorem niewykluczającej szerokiego grona odbiorców;
 • chcemy postawić na działania kulturalne związane z postawą prospołeczną, prodemokratyczną, sąsiedzką i anty-gentryfikacyjną.

W związku z powyższym:

 • Zorganizujemy „Dni Jeżyc” w formie Sąsiedzkiej Parady, która przemaszeruje głównymi ulicami dzielnicy i na jeden dzień zmieni ją w tętniące życiem, zabawą i radością miejsce.
 • Będziemy kontynuować projekt „Teatru Obywatelskiego”, zapoczątkowany kilka lat temu w Centrum Amarant. Wspólnie z mieszkańcami stworzymy wyjątkowy spektakl o ich perypetiach i życiu dzielnicy.
 • Zamierzamy podjąć próbę koordynacji i sieciowania inicjatyw kulturalnych w dzielnicy, a także eksponować niezależne inicjatywy mieszkańców. 
 • Zawalczymy o przywrócenie funkcji kulturalnej i społecznej Rynku Jeżyckiego – miejsca, w którym w dawnych latach odbywały się regularne, coniedzielne potańcówki.
 • Zorganizujemy Festiwal Jeżycki Jarmark Teatralny, na którym zaprezentują się poznańskie teatry. We współpracy z poznańskimi, w tym jeżyckimi teatrami (Mój Teatr, Teatr Nowy, Scena Robocza) zorganizujemy weekendowy festiwal teatrów w plenerach Jeżyc.

Wreszcie po piąte Jeżyce to nie tylko ludzie, ale także zwierzęta i powietrze.

Chcielibyśmy znaleźć miejsce na wybieg dla psów. Wybiegi dla psów pozwalają nie tylko na socjalizację naszych czworonogów, ale też na zawarcie nowych przyjaźni wśród ich właścicieli. Specjalnie wydzielona strefa dla kejtrów umożliwia obserwację bawiących się psów i jest dobrym miejscem na wymianę doświadczeń ze strony ich właścicieli odnośnie behawioru, wyżywienia, czy po prostu na opowiedzenie zabawnych historii. Zaletą wybiegów jest też możliwość bezpiecznego spuszczenia psa, które nie jest możliwe wśród gęstej, jeżyckiej zabudowy. To także przyjemne spędzenie czasu na świeżym powietrzu niezależnie od pogody, czy pory roku i jednocześnie dobre miejsce na przekonanie się do sprzątania nieczystości po swoich pupilach. Na Jeżycach mogłyby powstać przynajmniej małe wybiegi.

Jednocześnie zamierzamy zadbać o zmniejszenie problemu „psich kup” poprzez:

 • akcje edukacyjne;
 • instalowanie w newralgicznych punktach zasobników z woreczkami na kupy oraz tabliczek informacyjnych;
 • instalowanie tzw. piesuarów
 • zakup maszyny do usuwania psich odchodów wspólnie z sąsiednimi radami osiedli, jeśli okaże się to finansowo osiągalne.

Czyste powietrze to z kolei na Jeżycach towar deficytowy, zwłaszcza w sezonie zimowym. Dlatego obiecujemy wykorzystać swoje doświadczenie z Poznańskiego Alarmu Smogowego, naciskając na Miasto, by zintensyfikowano i lepiej dofinansowano działania antysmogowe: potrzeba w szczególności więcej środków wymianę pieców w miejskim zasobie lokalowym oraz kontrole palenisk, stosowania dronów pomiarowych i dofinansowania lepszej jakości paliwa dla najuboższych.